loading

2019.03.07 – Czwartek po Popielcu

Okres Wielkiego Postu, począwszy od obrzędu posypania głów popiołem, jest bardzo bogatym czasem liturgicznym. Pomimo swej prostoty i swoistego wyciszenia teksty liturgiczne kierują nasze duchowe spojrzenie na ciągłe działanie Boga i człowieka. Ukazują nam sens oraz duchowe owoce podjętej drogi nawrócenia. Malują obraz współpracy Stworzyciela ze swoim stworzeniem. Warto w tym czasie jeszcze mocniej wsłuchiwać się w bogactwo modlitw liturgicznych, aby one kształtowały nasze serca. Być może one staną się również podpowiedzią w wyborze odpowiedniego wielkopostnego wyrzeczenia i postanowienia.