loading

2019.03.08 – Piątek po Popielcu

Dzisiejsza kolekta ukazuje nam sens podejmowanych postanowień wielkopostnych: aby naszym wewnętrznym wyrzeczeniom towarzyszyła prawdziwa odnowa ducha. Tak więc w centrum świętego czasu pokuty nie stoi moja osoba, moje wysiłki, wyrzeczenia, ale przede wszystkim Pan Jezus. W tym okresie sensem wszystkiego jest przemieniająca ducha obecność Pana. Bez Niego modlitwa będzie pustą gadaniną, jałmużna zaspakajaniem potrzeby pomocy, a post zwykłą dietą. A tu chodzi o wiele więcej. Gra toczy się o moją duszę. W nawróceniu nie chodzi tylko o skupienie się na popełnianym złu, ale przede wszystkim o zapatrzenie się w Boga, który może mnie z tego zła wyprowadzić.

jest