loading

2019.03.09 – Sobota po Popielcu

Autentyczna miłość domaga się odwzajemnienia. Trudno mówić o miłości, jeżeli jej nie doświadczamy i nie potrafimy nią obdarzyć drugiego człowieka. Człowiek niekochany i nieumiejący kochać staje się kaleki. Dlatego czas Wielkiego Postu uczy nas wrażliwości na drugiego człowieka. Przez uczynki miłosierdzia jesteśmy wezwani do bezwarunkowej miłości. Ale również czas pokuty to czas odpowiadania na miłość Boga. Jak głosi modlitwa nad darami: aby nasze serca […] odpowiedziały miłością na Twoją miłość. Bóg daje nam ten święty czas na ciągłe odkrywanie Jego miłości ofiarowywanej nam każdego dnia. Warto szczególnie dostrzec ją w Eucharystii oraz podczas nabożeństw wielkopostnych.

jest