loading

2019.03.14 – Czwartek 1 tygodnia Wielkiego Postu

Jednym z filarów, na którym powinniśmy oprzeć Wielki Post, jest modlitwa. Od początku istnienia ludzie szukali sposobu komunikacji z rzeczywistością, która ich przerasta. Jako chrześcijanie modlitwę definiujemy jako dialog Stwórcy ze stworzeniem. Nie jest wcale łatwy, bo nie można modlitwy zawęzić jedynie do odmówienia wyuczonych pacierzy. Jak pisał pustelnik Ewagriusz z Pontu: „modlitwa jest wzniesieniem duszy do Boga”. To umiejętność oddania wszystkiego, czym się żyje, Bogu. Nie jest ważne, jakich słów użyję na modlitwie, ale ważne jest to, co Bóg chce mi powiedzieć, oraz to, czy ona mnie przemienia; pozwala być lepszym.

jest