loading

2019.03.17 – 2 NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU, rok C

To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie, Jego słuchajcie − te słowa stają się swoistym refrenem dzisiejszej liturgii. Najpierw można je usłyszeć w Ewangelii opisującej Przemienienie Pańskie, a później odczytać w antyfonie na komunię. Wobec słów Ojca nie możemy przejść obojętnie. Pomimo że w swoim życiu słuchamy różnych głosów, mamy różnych doradców to tak naprawdę jedynym głosem, którego warto słuchać, jest sam Chrystus. Ufając Mu, powinniśmy czuć się bezpieczni, że nie chce nas okłamać czy sprowadzić na manowce. Jeżeli przyjmiemy Jego naukę, wtedy otworzymy się na Jego przemieniające działanie. Niech każdorazowy udział we Mszy św. będzie oparty przede wszystkim na słuchaniu tego, co chce powiedzieć mi Pan.