loading

2019.03.23 – Sobota 2 tygodnia Wielkiego Postu

W życiu duchowym czasem oczekujemy spektakularnego działania Pana Boga. Chcielibyśmy, by nam się objawił, w swojej potędze i chwale. Reprezentując taką postawę, nie doceniamy tego, co pozostawił dla naszego uświęcenia Chrystus w swoim Kościele. Tymi darami są sakramenty ustanowione dla zbawienia człowieka. To one, jak głosi kolekta: dają udział w dobrach wiecznych, chociaż żyjemy jeszcze na ziemi. Jeżeli Bóg w swoich znakach sakramentalnych objawia się nam, to już tu na ziemi możemy zasmakować nieba. Trzeba nam nieustannie prosić o mocną wiarę w obecność Jezusa w sakramentach oraz o docenienie tak wielkich skarbów Kościoła.