loading

2019.03.25 – ZWIASTOWANIE PAŃSKIE

Dziewięć miesięcy przed Bożym Narodzeniem przeżywamy uroczystość Wcielenia Syna Bożego. To tak niezwykła tajemnica, że w tym dniu na słowa: „i za sprawą Ducha Świętego stał się człowiekiem”, wszyscy uklękniemy. Zwyczaj ten został wprowadzony przez św. Ludwika IX, po powrocie z krucjat. Tak o tej prawdzie mówił: „to, że Stwórca uczynił się stworzeniem, jest tajemnicą najbardziej przekraczającą rozum”. Warto dzisiaj zastanowić się nad tym, wykonując ten gest adoracji: co wnosi w moje życie tajemnica solidarności i bliskości Boga z ludźmi? Odpowiedź na to pytanie pozwoli nam dostrzec Bożą obecność w moim życiu.