loading

2019.03.29 – Piątek 3 tygodnia Wielkiego Postu

W czasie Wielkiego Postu, rozważając stacje Drogi krzyżowej, wchodzimy w misterium Męki i Śmierci Chrystusa. Z podziwem i ze wzruszeniem patrzymy, jak wielką ofiarę dla naszego odkupienia złożył Jezus na krzyżu. Uderzająca jest II stacja Drogi krzyżowej, kiedy sam Bóg na swoje ramiona bierze krzyż, symbol całego zła świata. Jest to Jego dobrowolna decyzja. Każdy nasz udział we Mszy św. powinien być dla nas lekcją umiejętnego i dobrowolnego ofiarowania się Bogu, z całym bagażem swojego życia. Nikt z nas nie będzie wolny od cierpienia, dlatego też z ufnością trzeba wyjść na swoją drogę, gdzie pod koniec widać jutrzenkę Zmartwychwstania.