loading

2019.03.30 – Sobota 3 tygodnia Wielkiego Postu

Greckie słowa Kyrie eleison, śpiewane w czasie Eucharystii wyrażają naszą niezdolność do godnego złożenia ofiary. Panie, miłosierdzia − tak powinno odczytywać się niejako spontaniczny śpiew ludu, który szuka schronienia w przebaczeniu Boga. Ta pokorna modlitwa, która jest równocześnie wyznaniem wiary w Trójcę Świętą (pierwsze Kyrie odnosi się do Ojca, Christe do Syna, a drugie Kyrie do Ducha), jest lekarstwem na naszą próżność − samouwielbienie i pokusę odrzucenia Boga. Niech nasz każdorazowy akt pokutny na początku Mszy św. będzie uznaniem, że Bóg jest większy ode mnie, a ja potrzebuję Go do uzdrowienia swojego życia.