loading

2019.03.31 – 4 NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU, rok C

Powodów do radości nigdy nam nie powinno zabraknąć. Pomimo że czasami bywamy przygnębieni, to generalnie pojawiają się radosne przebłyski w szarzyźnie codzienności; jakieś drobnostki, które cieszą. Dziś Kościół również słowami antyfony na wejście wzywa wszystkich wierzących do wielkiej radości: Raduj się, Jerozolimo, zbierzcie się wszyscy, którzy ją kochają. Cieszcie się wy, którzy byliście smutni, weselcie się i nasycajcie u źródła waszej pociechy. Nawet używany dziś różowy kolor szat liturgicznych zwraca uwagę na to, że za chwilę będziemy uczestniczyć w czymś naprawdę niezwykłym; co przynosi radość. Bowiem już niedługo będziemy uczestniczyć w zbawczych wydarzeniach Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Chrystusa. Warto jednak pamiętać o tym, że ta radość wiedzie przez drogę Krzyża.