loading

2019.04.30 – ŚW. WOJCIECHA

Nasza ojczyzna ziemska nie jest tylko budowana dobrobytem i bogactwami. Prawdziwym bogactwem narodu są święci i błogosławieni. To oni zostawili nam przykład życia. Ich wiara, męstwo, miłość do Boga, rodziny, ojczyzny są ponadczasowe. To oni wskazują nam na Boga i dobra nieprzemijające. Zachęcają nas, w jaki sposób budować ojczyznę ziemską, wpatrując się z nadzieją w ojczyznę niebiańską. Wśród nich jest patron Polski św. Wojciech, biskup i męczennik. Nasza ojczyzna została umocniona przez jego nauczanie i chwalebne męczeństwo (kolekta). Wierzymy, że św. Wojciech, który przodkom głosił wiarę i wyznawał imię Jezusa, teraz wstawia się u Boga za nami i naszą ojczyzną.

jest