loading

2019.05.01 – Środa 2 tygodnia Wielkanocy

Przeżywamy misterium paschalne. Dzięki niemu odzyskaliśmy
utraconą godność i otrzymaliśmy nadzieję
zmartwychwstania, które nadaje sens naszemu życiu.
Wszystko dokonało się za sprawą nieskończonej miłości
Bożej. Ta właśnie miłość spowodowała, że Bóg posłał
na świat swego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy,
nie zginął, ale miał życie wieczne (J 3, 16). Jezus
Chrystus jest największym darem Ojca. Nasza modlitwa
o wytrwałą miłość, o otwarcie na nią i wypełnianie jej
w naszym życiu jest jednocześnie prośbą o dar głębokiej
wiary, która pomoże oprzeć się pokusom, przeciwnościom
i zwątpieniom oraz przezwyciężać problemy.