loading

2019.05.03 – NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY KRÓLOWEJ POLSKI

Maryja, która „całkowicie poświęciła samą siebie
(…) osobie i dziełu swego Syna, służąc tajemnicy odkupienia,
pod Jego zwierzchnictwem i wespół z Nim” (KK
56), jest naszą Matką i Królową. Jako kochająca Matka
uczy nas, jak prawdziwie kochać Jezusa i jak Mu służyć
oraz jak być lepszym, pokorniejszym i bardziej uczynnym
wobec innych. Jako Królowa na przestrzeni wieków
daje naszemu narodowi przedziwną pomoc i obronę
(por. kolekta). Prosząc Ją o wstawiennictwo modlimy
się za naszą ojczyznę i za wszystkich Polaków, abyśmy
umocnieni Jej pomocą, naśladując Ją, uczynili swoje
życie służbą Bogu i bliźniemu, a w przyszłości osiągnęli
chwałę nieba, gdzie jest nasza Matka i Królowa.