loading

2019.05.06 – ŚWIĘTYCH APOSTOŁÓW FILIPA I JAKUBA

Pan Jezus wybrał spośród swoich uczniów dwunastu
i nazwał ich Apostołami (Łk 6, 13). Towarzyszyli
Mu oni podczas całej Jego publicznej działalności, a po
Zmartwychwstaniu stali się Jego naocznymi świadkami
i głosicielami słowa. Apostołowie konstytuują nowy
lud Boży – Kościół i nim kierują, stanowią filary Kościoła
i stoją na straży wierności tradycji. Dziś wspominamy
dwóch spośród nich − Filipa i Jakuba Młodszego (syna
Alfeusza). Przez ich wstawiennictwo prośmy o odwagę
dawania światu świadectwa o Chrystusie i przyprowadzania
do Niego innych – tak jak Filip przyprowadził
Bartłomieja (J 1, 46; por. J 12, 21-22) – a także o dar
wiernego wypełniania naszego życiowego powołania.