loading

2019.05.07 – Wtorek 3 tygodnia Wielkanocy

Zmartwychwstały Jezus zaprasza nas dzisiaj, abyśmy
żyli jak prawdziwi chrześcijanie. W tym celu powinniśmy
odrzucić wszystko, co nie licuje z tą godnością,
i troszczyć się o to, co jest z nią zgodne. Liturgia słowa
daje konkretne wskazania. Przykład Szczepana, pierwszego
męczennika zachęca nas do odważnego dawania
świadectwa o Chrystusie, pełnej zaufania wiary w Niego
i do przebaczania innym. Jezus – prawdziwy chleb
z nieba − kieruje do nas słowa: Kto do Mnie przychodzi,
nie będzie łaknął; a kto we Mnie wierzy, nigdy pragnąć
nie będzie (J 6, 35). Otwórzmy się na Jego wezwanie,
przyjmujmy Go do naszych serc i przemieniajmy nasze
życie, abyśmy jak On stawali się chlebem dla innych.

jest