loading

2019.05.08 – ŚW. STANISŁAWA

Wyznawanie wiary w Jezusa Chrystusa nierzadko
wiąże się z niezrozumieniem ze strony innych, odrzuceniem,
przeciwnościami, a nawet z prześladowaniem
i śmiercią. Mimo tego potrzeba naszego odważnego przyznania
się do Chrystusa, który mówi: Do każdego więc,
który się przyzna do Mnie przed ludźmi, przyznam się
i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie (Mt 10, 32).
Patron dnia dzisiejszego, św. Stanisław biskup i męczennik,
stając w obronie wiary, nie zawahał się przeciwstawić
możnym i wielkim tego świata. Za to świadectwo
wiary zapłacił najwyższą cenę, poniósł śmierć
męczeńską. Chrystus był jego mocą (por. Flp 4, 13).
Przez wstawiennictwo św. Stanisława prośmy w intencji
naszej ojczyzny, której jest patronem, abyśmy aż do
śmierci (kolekta) trwali w wierze i naszym życiem świadczyli
o przynależności do Chrystusa.