loading

2019.05.09 – Czwartek 3 tygodnia Wielkanocy

Nieodgadnioną tajemnicą pozostaje fakt, że wiara
jest z jednej strony czynem wymaganym od człowieka,
a z drugiej wielkim darem Bożym. Żaden człowiek nie
może sam z siebie uwierzyć w Jezusa. Wiara to łaska.
Sam Bóg w swojej ojcowskiej dobroci musi wprowadzić
człowieka w przestrzeń swojej bliskości i do swojej
wspólnoty. Bóg musi jakby poruszyć człowieka, a ten
musi pozwolić się poruszyć, powierzyć się Ojcu i w taki
sposób przyjść do Jezusa. Potrzeba nam wiary dziecka,
otwartej, szczerej, ufnej i niestawiającej żadnych pytań
oraz otwarcia ust na przyjęcie chleba życia. Ten chleb
jest konieczny do uzyskania życia wiecznego – prawdziwego
celu naszego życia.