loading

2019.05.11 – Sobota 3 tygodnia Wielkanocy

Nauka Jezusa jest często dla nas niewygodna, niezrozumiała, trudna do zrozumienia, bo Chrystus stawia nam wymagania, oczekuje zdecydowanej postawy i konkretnego działania. Być może ulegamy też podszeptom świata i powtarzamy za innymi pytanie: Czy można dziś jeszcze od człowieka oczekiwać, by wypełniał przykazania Boże i kościelne, by żył Ewangelią? Zapominamy niestety, że Pan Jezus nigdy nie zapowiadał swoim uczniom jakiegoś łatwego, beztroskiego życia i nie dawał żadnych tanich obietnic. On pyta dziś apostołów i nas: Czyż i wy chcecie odejść? My wraz z Piotrem chcemy wyznać wiarę w Jezusa Chrystusa jako Syna Bożego. Prośmy Go gorąco, aby udzielił nam łaski odpierania ataków złego ducha i abyśmy naszą wiarę wyznawali nie tylko słowami, ale według niej żyli.