loading

2019.05.12 – 4 NIEDZIELA WIELKANOCY, rok C

Nasze życie jest związane z ciągłą drogą. Jezus jest dobrym Pasterzem, który wskazuje nam wierzącym, że nasze podążanie nie jest bez celu, ale prowadzi nas do wiecznych radości. Każde więc nasze działanie powinno wskazywać na przynależność do Jego owczarni. Dziś idziemy do kościoła, aby słuchać słów Jezusa i karmić się Jego Ciałem. Ta rzeczywistość przeżywana w liturgii ma stanowić dla nas pielgrzymów przedsmak przyszłej liturgii niebiańskiej. Jezus, Dobry Pasterz posyła ciągle nowych głosicieli Ewangelii. Prośmy Boga, by nigdy nie zabrakło odwagi wśród tych, których wybrał Pan.