loading

2019.05.13 – Poniedziałek 4 tygodnia Wielkanocy

Śmierć i Zmartwychwstanie Jezusa to swoista przepustka do życia wiecznego. Jezus, stając się człowiekiem, podźwignął ludzką naturę do życia nadprzyrodzonego. Każdy z nas dzięki wierze w Jezusa może i powinien realizować powołanie do świętości przez wcielanie w życie słów Mistrza z Nazaretu. Wierność Bożym przykazaniom i Ewangelii to droga podążania za Dobrym Pasterzem – Jezusem Chrystusem, który wiedzie nas do zbawienia. Prosimy Go dziś o dar duchowej radości i oswobodzenie z niewoli grzechu, które jest konieczne do tego, aby życie wieczne stało się naszym udziałem.

jest