loading

2019.05.14 – ŚW. MACIEJA

Dzisiejszego patrona dnia – świętego Macieja – można byłoby określić mianem „dziecka szczęścia”, gdyż nie został wybrany do grona apostołów bezpośrednio przez Jezusa, ale dostał się do niego przez rzucenie losów. W ekonomii zbawienia nie ma jednak przypadków. Bóg wszystko zaplanował, a my jako Jego uczniowie odkrywamy Jego plan zbawienia wobec nas. Najlepszą drogą poznania tego planu jest modlitwa i życie każdego dnia Ewangelią, czyli budowanie mojej przyjaźni z Jezusem Chrystusem. Każdy z nas jest „dzieckiem szczęścia”, gdyż zostaliśmy wybrani przez Boga do zbawienia.