loading

2019.05.15 – Środa 4 tygodnia Wielkanocy

Ewangelizacja jest głównym zadaniem Kościoła, gdyż Jezus chce, aby wszystkie ludy i narody poznały i sławiły Boga. Światło słowa Bożego ma moc przenikania i leczenia ludzkich serc pogrążonych w ciemnościach niewiary i grzechu. Potrzeba tylko misjonarzy, którzy zaniosą im to światło i wleją w ich serca nadzieję. Misja ewangelizacji ciągle trwa w Kościele. Pierwszym, najbardziej znanym głosicielem Ewangelii Jezusa był św. Paweł, którego trzy podróże misyjne opisał św. Łukasz w Dziejach Apostolskich. Niech nigdy nie zabraknie głosicieli słowa Bożego, którzy zaniosą światło Chrystusa wszystkim tym, którzy Go nie znają lub przez słabość i grzech oddalili się od Niego.