loading

2019.05.17 – Piątek 4 tygodnia Wielkanocy

Czas wielkanocny jest okresem, kiedy w szczególny sposób przeżywamy radość ze Zmartwychwstania Jezusa, dzięki któremu mamy udział w zbawieniu. Jezusowe zwycięstwo na krzyżu dało również człowiekowi dodatkowy dar – dziecięctwo Boże. Każdy z nas jest Bożym dzieckiem, które w wolności może odkrywać wolę Bożą i ją realizować. Najprostszym sposobem odkrywania Bożego planu wobec człowieka jest poznanie Jezusa i pójście Jego drogą, która zaprowadzi ostatecznie do zbawienia. Potrzeba tylko naszego wysiłku i starań, abyśmy coraz lepiej poznawali Jezusa i naśladowali Go w naszym życiu, słuchając Jego słów i postępując zgodnie z nimi.

jest