loading

2019.05.18 – Sobota 4 tygodnia Wielkanocy

Chrzest święty wprowadza nas w niewysłowiony dar, jakim jest Boże zbawienie ofiarowane nam w Jezusie Chrystusie (por. kolekta). Nowe życie w Jezusie to realizacja wspaniałego planu Bożego wobec człowieka. Podczas naszego życia na ziemi Bóg obdarza nas łaską, z którą powinniśmy współpracować, aby osiągnąć życie wieczne, i która pomaga nam przynosić obfite owoce chrześcijańskiego życia, to znaczy dobrych uczynków miłości Boga i bliźniego. Wiara ożywiana słowem Bożym jest rzeczywistością prowadzącą nas do odkrywania Bożego planu zbawienia, a jego realizacja prowadzi do radości życia wiecznego.

jest