loading

2019.05.19 – 5 NIEDZIELA WIELKANOCY, rok C

Przez Mękę, Śmierć i Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa Bóg uczynił nas swoimi przybranymi dziećmi. Prosimy Go dziś, aby obdarzył nas prawdziwą wolnością i wiecznym dziedzictwem. Prawdziwa wolność wyraża się w wolności od grzechu i śmierci wiecznej. Człowiek staje się wolny, gdy nie ma w nim lęku, gdy potrafi otworzyć się na działanie Boże w jego życiu i współpracować z łaską Bożą. Niech Eucharystia, w której uczestniczymy, pomoże nam na nowo dostrzec wielkość i głębię Bożej miłości do nas i doda nam siły, abyśmy odpowiadali na nią uczynkami miłości bliźniego.

jest