loading

2019.05.20 – Poniedziałek 5 tygodnia Wielkanocy

Świat zmienia się na naszych oczach. Zmieniają się pory roku. Każdego dnia, każdej godziny, minuty, sekundy jesteśmy starsi. Odchodzą nasi najbliżsi, przyjaciele, sąsiedzi. Przemijalność może być dla nas trudna, zaskakująca, czasami niezrozumiała. Wśród tej zmienności musimy znaleźć stały punkt, który pozwoli nam odnaleźć sens przemijania. Takim punktem dla osób wierzących jest Bóg i wiara w Niego. Ona pozwala – pomimo trudności i trosk dnia codziennego – wznieść nasze serca i myśli ku celowi, jakim jest królestwo Boże, czyli radowanie się z przebywania z Bogiem w niebie.