loading

2019.05.21 – Wtorek 5 tygodnia Wielkanocy

Okres Wielkanocy to czas radości i wychwalania Boga, bo nastało zbawienie, potęga i władza Jego Pomazańca. Wraz ze wszystkimi, którzy się Go boją, a więc z tymi, którzy słuchają Jego słów i wypełniają jego wolę w swoim życiu, wraz z małymi i wielkimi włączamy się w to uwielbianie Boga. Zmartwychwstanie Chrystusa daje nam życie wieczne, otwiera nam drogę do Niego i jest gwarancją naszego zmartwychwstania. Prośmy dzisiaj, aby Bóg umocnił naszą wiarę i nadzieję, że doświadczymy spełnienia Jego obietnic i osiągniemy szczęście wieczne w niebie.