loading

2019.05.22 – Środa 5 tygodnia Wielkanocy

Bóg, który jest świętością i źródłem świętości, po raz kolejny wzywa nas dziś do świętości: Świętymi bądźcie, ponieważ Ja jestem święty (Kpł 11, 44). Przez grzech oddalamy się od Niego i opuszczamy drogę, która prowadzi do świętości. Bóg nie ma upodobania w grzechu, On chce naszego szczęścia. Z miłości posyła swego Jednorodzonego Syna, aby przez Mękę, Śmierć i Zmartwychwstanie wyzwolił nas z ciemności grzechu i przywrócił nam niewinność i godność dzieci Bożych. Prośmy Go dziś pokornie, abyśmy nie utracili tej godności, lecz zawsze trwali w Chrystusie jak gałązka w winnym krzewie i przynosili obfite owoce.