loading

2019.05.23 – Czwartek 5 tygodnia Wielkanocy

Miłość jest marzeniem i pragnieniem wielu osób. Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. Miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą (1 Kor 13, 4). Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma (1 Kor 13, 7). Ona pomaga odnaleźć sens i cel życia, poświęceń, zmagań, wyrzeczeń, trudów i cierpień. Każdy chyba pragnie doświadczać tego, że kocha i jest kochany. Ale miłość to przede wszystkim dar i zadanie, które człowiek otrzymuje od Boga. Dzięki Jego łasce grzesznicy stają się sprawiedliwi, a nieszczęśliwi odzyskują radość. Prośmy dziś, aby Bóg, źródło i cel naszej miłości, utwierdził w nas dzieło swojej miłości i udzielił nam łaski do ochotnego praktykowania uczynków miłości.