loading

2019.05.25 – Sobota 5 tygodnia Wielkanocy

W sakramencie chrztu świętego zostaliśmy obmyci przez Boga ze zmazy grzechu pierworodnego i obdarzeni życiem nadprzyrodzonym, a wraz z łaską uświęcającą otrzymaliśmy nadzieję nieśmiertelności. Powołani zostaliśmy do wiecznej szczęśliwości, a nasza ojczyzna jest w niebie. Okres Wielkanocy w sposób szczególny przypomina nam tę prawdę. Musimy tylko w naszym życiu doczesnym naśladować Jezusa Chrystusa, kroczyć Jego drogą. A to wiąże się nieraz z trudnościami, przeciwnościami, odrzuceniem i różnego rodzaju prześladowaniami. Prośmy dziś o łaskę, abyśmy szli tą drogą i na niej nie ustali.