loading

2019.05.28 – Wtorek 6 tygodnia Wielkanocy

Przez Zmartwychwstanie Jezusa Bóg przywrócił nam młodość ducha i obdarzył nas radością. Odzyskaliśmy godność przybranych dzieci Bożych i z wiarą i ufnością oczekujemy chwalebnego dnia zmartwychwstania. Wiemy, że Chrystus przyjdzie po raz drugi. Obecny czas to dla nas wierzących możliwość i szansa dawania o Nim świadectwa i uwielbiania Go naszym życiem. Jezus powrócił do Ojca, ale nie zostawił nas sierotami. On ciągle jest obecny z nami i wśród nas. Posłał nam Ducha Świętego, Parakleta, który prowadzi nas i umacnia swoimi darami. Otwórzmy nasze serca i sumienia, abyśmy usłyszeli Jego głos i spełniali wolę Ojca.

jest