loading

2019.06.01 – ŚW. JUSTYNA

Fides quaerens intellectum (łac. wiara poszukuje zrozumienia). Tę scholastyczną regułę przypomniał nam w swojej encyklice Fides et ratio św. Jan Paweł II. „Wierzący” bowiem to nie znaczy „naiwny” i „łatwowierny”, czyli „przyjmujący wszystko bezkrytycznie”. Dlatego też konieczne jest nieustanne poznawanie i pogłębianie swojej wiary, także w jej wymiarze intelektualnym. Przede wszystkim po to, aby nie dać się zwieść błędnej nauce, z którą można tu i ówdzie się spotkać, ale również po to, by wzorem wspominanego dziś żyjącego w II w. wielkiego chrześcijańskiego apologety – św. Justyna, męczennika – umieć stanąć w obronie swoich przekonań wobec spotykanych na co dzień ludzi. Każdy z nas – wierzących – jest bowiem apostołem i świadkiem Chrystusa.