loading

2019.06.02 – WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE, rok C

Pan wśród radości wstępuje do nieba! (por. Ps 47, 6) – oto tajemnica dnia dzisiejszego zawarta w słowach refrenu psalmu responsoryjnego. Tym samym Jezus Chrystus – jak dobry przewodnik – sam najpierw przeciera szlak, którym i my mamy podążać. Dzisiejszą uroczystością chce też na nowo obudzić w nas pragnienie nieba, ale również chroni przed zniechęceniem z powodu napotykanych przeciwności i zapewnia o ciągłym wsparciu w trudzie podążania ku temu celowi, dopóki wszyscy nie połączymy się z Nim w chwale. Wsparci tak potężnym wstawiennictwem módlmy się dziś o to, byśmy przez całe życie coraz bardziej kierowali się ku niebu, a kiedyś mogli w nim przebywać.