loading

2019.06.03 – ŚWIĘTYCH KAROLA LWANGI I TOWARZYSZY

Dzisiejsza kolekta przywołuje znane stwierdzenie Tertuliana: „Krew męczenników jest nasieniem chrześcijan”. Tak było u początku chrześcijaństwa, tak jest przez wieki jego istnienia, tak też będzie w przyszłości. A to dlatego, że – jak głosi inne znane powiedzenie – „Słowa uczą, ale przykłady pociągają!”. Dobre życie chrześcijan, potwierdzających każdego dnia swoim postępowaniem wierność Chrystusowej Ewangelii, zachwyca i pociąga innych do podążania drogą wskazaną przez Zbawiciela. Niech przykład Świętych Męczenników z Ugandy oraz tysięcy braci i sióstr, którzy także dzisiaj w różnych zakątkach świata przelewają krew, płacąc najwyższą cenę za wierność Chrystusowi, rodzi także w nas stałość w wierze i miłość wśród doświadczeń życia.

jest