loading

2019.06.04 – Wtorek 7 tygodnia Wielkanocy

„Jestem bardzo w rękach Bożych!” oraz „Totus Tuus! – Cały Twój!” – te słowa Świętego Jana Pawła II niczym klamra zamykają w sobie postawę jego całkowitej ufności pokładanej w Bogu Ojcu i Matce Najświętszej. Przywołujemy je dzisiaj, gdyż doskonale współbrzmią one z dwiema mowami pożegnalnymi, jakie usłyszymy podczas liturgii słowa. Modlitwa Jezusa podczas Ostatniej Wieczerzy, przemówienie św. Pawła w Efezie oraz świadectwo życia św. Jana Pawła II zawarte w słowach zapisanych w osobistych notatkach oraz jego biskupim zawołaniu zachęcają nas, by cały nasz doczesny i wieczny los złożyć z ufnością w dobre ręce Boga: Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mego! (Łk 23, 46), a także powierzyć się czułej opiece Maryi: Cały jestem Twój!