loading

2019.06.05 – ŚW. BONIFACEGO

„Tyle wiemy o sobie, ile nas sprawdzono” (W. Szymborska). Doświadczenia codziennego życia są papierkiem lakmusowym naszej wierności Bogu. Dlatego św. Jakub naucza: Za pełną radość poczytujcie sobie, bracia moi, ilekroć spadają na was różne doświadczenia. Wiedzcie, że to, co wystawia waszą wiarę na próbę, rodzi wytrwałość (Jk 1, 2). Męczennicy – jak wspominany dziś św. Bonifacy – okazali się wierni aż do śmierci: Bóg ich bowiem doświadczył i znalazł ich godnymi siebie. Wypróbował ich jak złoto w tyglu i przyjął ich jak całopalną ofiarę (Mdr 3, 5b-6). Także my jesteśmy zaproszeni, by – pomimo trudności, a nawet upadków – każdego dnia na nowo walczyć w obronie wiary oraz cierpliwie i wytrwale znosić wszelkie przeciwności, pamiętając o tym, że przez wiele ucisków trzeba nam wejść do królestwa Bożego (por. Dz 14, 22b).