loading

2019.06.07 – Piątek 7 tygodnia Wielkanocy

Chrystus nas miłuje!; Chrystus przez swoją krew uwolnił nas od naszych grzechów!; Chrystus otworzył nam bramy życia wiecznego! – o tym wszystkim przypominają nam nie tylko wypowiadane dziś modlitwy, ale także sam ten dzień. Każdy piątek jest bowiem tym szczególnym dniem, który przenosi nas na Golgotę i zaprasza, by zatrzymać się przed Krzyżem Chrystusa – znakiem cierpienia, miłości i zbawienia. Ofiara, którą tam Chrystus złożył za nas w sposób krwawy, teraz w sakramentalnych znakach dokonuje się w sposób bezkrwawy. Przez Najświętszy Sakrament, który przyjmujemy, Jezus wciąż oczyszcza nas i odnawia nasze siły, prowadząc nas ku życiu wiecznemu. Przyjmijmy dziś – w pierwszy piątek miesiąca – ten dar Chrystusowej miłości w duchu wynagrodzenia za popełnione grzechy i wdzięczności za otrzymane zbawienie.