loading

2019.06.09 – ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO, Msza w dzień

Tam, gdzie inni widzą koniec, chrześcijanin widzi początek: gdy świat zaprasza do cieszenia się z weekendu, chrześcijanie świętują „pierwszy dzień tygodnia”; gdy świat ogłasza śmierć jako całkowite unicestwienie i koniec wszystkiego, chrześcijanie dostrzegają rozpoczynające się życie wieczne i rozkwit prawdziwego szczęścia; gdy świat zapowiada nadchodzący kres wszystkiego, co duchowe i nadprzyrodzone, chrześcijanin nieustannie doświadcza odnawiającego i ożywiającego działania Ducha Świętego. Uroczystość Zesłania Ducha Świętego przekonuje nas o tym, że On nie tylko kiedyś napełnił okrąg ziemi, ale wciąż działa, uświęcając Kościół obejmujący wszystkie ludy i narody i dokonując w sercach wiernych cudów podobnych do tych, jakie zdziałał w początkach głoszenia Ewangelii. Niech i nas napełni dziś swymi darami, abyśmy głosili wielkie dzieła Boże!