loading

2019.06.10 – NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY, MATKI KOŚCIOŁA

Kościół ma Matkę – obdarowany przez swego Założyciela, który w testamencie z krzyża powierzył go trosce i orędownictwu Maryi, może cieszyć się Jej nieustanną opieką i liczyć na wsparcie w każdej potrzebie. Ona – wyniesiona do niebieskiej chwały – otacza macierzyńską miłością Kościół pielgrzymujący i wspiera go w dążeniu do wiecznej ojczyzny. Kościół jest Matką: na wzór Bogarodzicy – „Nowej Ewy” – za sprawą Ducha Świętego wciąż rodzi nowych wyznawców Chrystusa, stając się prawdziwie „matką wszystkich żyjących”; sam jest święty – podobnie jak Matka Zbawiciela – i – podobnie jak Ona – otacza macierzyńską troską swe dzieci oraz prowadzi je do świętości, obficie zastawiając dla nich stół słowa i umacniając sakramentami; gromadzi jednomyślnie na modlitwie – jak Maryja w Wieczerniku – powierzone sobie dzieci.

jest