loading

2019.06.12 – Środa 10 tygodnia zwykłego

Naucz mnie, Boże, chodzić Twoimi ścieżkami, prowadź mnie w prawdzie według swych pouczeń! (Ps 25, 4b. 5) – ta skierowana do Boga prośba, zawarta w aklamacji przed Ewangelią, przypomina sedno powszechnego powołania do świętości. By ją osiągnąć konieczne są dwa elementy, które wymienia kolekta mszalna. Pierwszym jest poznanie tego, co słuszne. Może się to dokonać dzięki światłu pochodzącemu od Pana. Drugim jest wypełnianie rozpoznanego dobra. Także do tego konieczna jest pomoc Boga, który jest źródłem wszelkiego dobra. Modlitwa i sakramenty są najlepszym środkiem do osiągnięcia tego celu, a przynajmniej wkroczenia na drogę do niego. Dlatego prośmy dziś pokornie: Miłosierny Boże, niech uzdrawiające działanie Eucharystii uwolni nas od złych skłonności i wprowadzi na prawą drogę! (modlitwa po Komunii).