loading

2019.06.13 – JEZUSA CHRYSTUSA NAJWYŻSZEGO I WIECZNEGO KAPŁANA, rok C

Jezus Chrystus – Dobry Pasterz i Pośrednik Nowego Przymierza – jest Najwyższym i Wiecznym Kapłanem. Spełniając funkcję kapłańską, złożył samego siebie na ołtarzu krzyża jako ofiarę przebłagalną za wszystkich ludzi, a nam polecił ją składać na swoją pamiątkę. W tym celu w swojej miłości dla nas wybiera ludzi, którzy przez święcenia otrzymują udział w Jego kapłańskiej służbie. Dziękując dziś za tych pasterzy, którzy otaczają miłością lud święty, karmią go słowem i umacniają sakramentami, poświęcając swoje życie dla zbawienia braci, prośmy, aby byli dobrymi pasterzami, którzy okażą się wierni w wykonywaniu przyjętego urzędu posługiwania i każdego dnia coraz bardziej będą upodabniać się do Chrystusa, składając świadectwo wiary i miłości.