loading

2019.06.14 – BŁ. MICHAŁA KOZALA

„Tobie, Panie, zaufałem! Nie zawstydzę się na wieki!” – wspominany dziś bł. Michał Kozal, biskup i męczennik, pozostał wierny tej dewizie. Do podobnej postawy – pełnej ufności w każdych okolicznościach życia – zachęca nas antyfona na wejście. Budzi ona nadzieję na ratunek pochodzący z nieba: Wiele doświadczeń spada na sprawiedliwego, lecz ze wszystkich Pan go wybawia. Mamy zatem prawo prosić o wybawienie z dotykającego nas utrapienia, mamy też prawo oczekiwać od Boga pomocy w chwilach próby i cierpienia. Ale nawet jeśli pomoc i wybawienie nie nadchodzą, to naszą nadzieję podtrzymuje druga część obietnicy zawartej we wspomnianej antyfonie na wejście: Pan odkupi dusze sług swoich, nie zazna kary, kto się doń ucieka. Umocnieni i pokrzepieni tym zapewnieniem trwajmy do końca – pomimo trudów i przeciwności – w wyznawaniu prawdziwej wiary.