loading

2019.06.15 – Sobota 10 tygodnia zwykłego

Kościół mocą udzieloną mu przez Jezusa Chrystusa kontynuuje dzieło uzdrawiania i zbawiania człowieka. Czyni to przez głoszenie słowa i sprawowanie sakramentów. Wśród nich Katechizm Kościoła Katolickiego wymienia dwa sakramenty uzdrowienia: pokuty i namaszczenia chorych (por. KKK, 1421). Przez nie Miłosierny Pan życie nasze ratuje od zguby, obdarza nas łaską i zmiłowaniem (por. Ps 103, 4). Dzisiejsza liturgia zwraca uwagę na to, że również Eucharystia posiada działanie uzdrawiające – wszak uwalniając nas od złych skłonności i wprowadzając na prawą drogę, pomnaża naszą miłość i budzi pragnienie postępowania za tym co słuszne. Pozwólmy więc, aby nas uzdrawiała i umacniała!