loading

2019.06.16 – NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY, rok C

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu – Bogu, który jest i który był, i który przychodzi! (Ap 1, 8). Dzisiejszą uroczystością Kościół oddaje cześć Trójcy Świętej. Pochyla się tym samym nad wielką tajemnicą wiary, iż Bóg – choć Jeden – stanowi wspólnotę Trzech Osób Boskich. W piękny sposób prawdę tę przedstawił Andriej Rublow na swej ikonie „Trójca Święta”, ukazującej starotestamentową scenę wizyty tajemniczych trzech wędrowców u Abrahama (por. Rdz 18, 1-15). Widzimy na niej trzy postaci zasiadające wokół stołu i zatopione w rozmowie. Jednocześnie uwagę zwraca fakt, że krąg utworzony przez nie jest otwarty – niejako zapraszający patrzącego do przyłączenia się do rozmowy i uczty. Bóg w Trójcy Świętej Jedyny jest bowiem Bogiem, który nieustannie przychodzi do nas i zaprasza do zasłuchania się w Jego słowo i posilania się Świętym Pokarmem.

jest