loading

2019.06.17 – ŚW. ALBERTA CHMIELOWSKIEGO

„Powinno się być dobrym jak chleb!” – oto recepta św. Alberta Chmielowskiego na bycie dobrym chrześcijaninem. Chrześcijanin powinien bowiem wyróżniać się dobrocią i miłością. To znak rozpoznawczy uczniów Chrystusa: Po tym wszyscy poznają, że jesteście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali! (J 13, 35). Pełniąc uczynki miłosierdzia względem duszy i względem ciała wobec potrzebujących i oczekujących miłości naszych braci i sióstr okazujemy miłość samemu Panu: Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci najmniejszych, Mnieście uczynili! (Mt 25, 40). Uczmy się więc od św. Brata Alberta takiej wrażliwości, która pozwalała mu w najbardziej ubogich i opuszczonych dostrzegać znieważone oblicze Chrystusa. Takiego czytelnego świadectwa potrzebuje bowiem także współczesny świat!

jest