loading

2019.06.18 – Wtorek 11 tygodnia zwykłego

Daję wam przykazanie nowe, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem (J 13, 34) – te słowa aklamacji przed Ewangelią zwracają naszą uwagę na zasadniczy imperatyw chrześcijaństwa. Obdarowani miłością przez Boga mamy przekazywać ją naszym braciom i siostrom. Chrystus swoim słowem i przykładem zachęca nas do wzajemnej miłości, wszak: „Gdzie miłość wzajemna i dobroć, tam znajdziesz Boga żywego!”. Właśnie miłość jest znakiem przylgnięcia do Boga! I to nie tylko miłość do Boga, ale także do braci i sióstr! Nawet tych, wobec których miłość przychodzi z największym trudem! Ponieważ nie jest to łatwe zadanie, a my jesteśmy słabi i grzeszni, zachęcajmy siebie nawzajem słowami: „Z pokorą szczerą miłujmy Boga, z czystego serca miłujmy się nawzajem!”.

jest