loading

2019.06.19 – Środa 11 tygodnia zwykłego

Błogosławiony ten, kto służy Panu! – powtarzając refren psalmu, głosimy pochwałę tego, kto spełnia na co dzień wolę Bożą. To podstawowe powołanie każdego i każdej z nas. W różny sposób możemy to robić: zawierając małżeństwo i zakładając rodzinę, pełniąc posługę kapłańską, realizując powołanie zakonne czy żyjąc samotnie i służąc innym przez swoją pracę i poświęcenie. Różnymi drogami prowadzi nas Pan i różne wyznacza nam zadania do wypełnienia. Ważne jest jednak to, abyśmy uświadamiali sobie wciąż na nowo, że swoim życiem nie tylko realizujemy siebie i spełniamy własne pragnienia i ambicje, ale przede wszystkim realizujemy boski plan zbawienia i służymy innym ludziom. Pamiętajmy więc o tym, że – jak przypomina nam św. Paweł: Żyjemy dla Pana! (por. Rz 14, 7).