loading

2019.06.20 – NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA I KRWI CHRYSTUSA, rok C

Sakrament Eucharystii nazywamy inaczej Komunią – czyli „zjednoczeniem”. Uczestnicząc we Mszy Świętej i przystępując do Stołu Pańskiego, jednoczymy się z Bogiem. Chrystus zapewnia nas: Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, trwa we Mnie, a Ja w nim! (J 6, 56). Przychodząc do świątyni na sprawowanie Najświętszej Ofiary, jednoczymy się także ze sobą nawzajem. Śpiewamy w jednej z pieśni eucharystycznych: „Jak ten chleb, co złączył złote ziarna, tak niech miłość złączy nas ofiarna! Jak ten kielich łączy kropel wiele, tak nas, Chryste, w swoim złącz Kościele!”. To zjednoczenie z Bogiem i bliźnimi jest wciąż jeszcze niedoskonałe, ale stanowi przedsmak nieba, gdzie – jak ufamy – będziemy cieszyć się pełnym udziałem w życiu Bożym, zgodnie z obietnicą Pana: Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba! Jeśli ktoś spożywa ten chleb, będzie żył na wieki! (J 6, 51ab).