loading

2019.06.23 – 12 NIEDZIELA ZWYKŁA, rok C

Eucharystia jest Najświętszą Ofiarą – ofiarą uwielbienia i przebłagania. W niej Chrystus – i my wraz z Nim – dokonujemy przebłagania za popełnione grzechy oraz uwielbiamy Boga za miłosierdzie, jakie ma dla nas i całego świata. Wypełnia się zatem zapowiedź psalmisty: Będę Cię wielbił przez całe me życie i wzniosę ręce w imię Twoje! Moja dusza syci się obficie, a usta Cię wielbią radosnymi wargami! (Ps 63, 5-6). Ale częsty i pobożny udział we Mszy św. ma na celu jeszcze jedno – posilanie się Najświętszym Ciałem i Krwią Syna Bożego ma napełnić nas ustawiczną bojaźnią chroniącą przed grzechem oraz rozpalić w nas prawdziwą miłość, a przez to zapewnić nam zbawienie. A zatem Najświętsza Ofiara nas uświęca.