loading

2019.06.24 – NARODZENIE ŚW. JANA CHRZCICIELA – Msza w dzień

„Prorok” i „Świadek” – w tych dwóch słowach zawiera się życie i posłannictwo św. Jana Chrzciciela. Jako ostatni z proroków zapowiedział przyjście Zbawiciela świata, jako pierwszy ze świadków natomiast wskazał, że jest nim Jezus Chrystus. Swoim narodzeniem napełnił świat radością, a swoją śmiercią złożył Chrystusowi najpiękniejsze świadectwo. Prorok i świadek – w tych dwóch słowach zawiera się również życie i posłannictwo każdego człowieka. Jako prorocy mamy mówić o Bogu i wskazywać Go innym, jako świadkowie mamy prowadzić ich do Niego i przyczyniać się do pomnażania Jego chwały. Przychodząc na ten świat, przysporzyliśmy wiele radości ludziom; pięknie na nim żyjąc, przysparzajmy wiele radości Bogu!